Gode råd til dem som ikke ønsker at bestå kurset.

Du kan roligt gå til både forelæsninger og øvelser. Det væsentlige er, at du ikke bruger tid på kurset ved siden af de skemalagte timer, og frem for alt at du ikke forsøger at tage selvstændig stilling til hvad faget handler om. Lad dig ikke friste til at spekulere over, hvad de forskellige begreber dækker over, heller ikke i timerne. Og, vigtigst af alt: Prøv aldrig at regne en opgave på egen hånd. Hvis du overholder disse simple regler vil du allerede efter ganske få uger kunne se sikre tegn på, at du ikke kan følge med.

I modsætning til hvad der gælder for slankekure er det ikke nødvendigt at følge reglerne slavisk hele vejen. Det vigtigste er sådan set at du overholder dem i begyndelsen. Allerede et par måneder inde i kurset er det blevet så umuligt at følge med, at du uden risiko kan slække på disciplinen og begynde at arbejde aktivt med stoffet; eller endog prøve at regne en opgave, du vil hurtigt opdage, at det kan du ikke. Hele faget hænger sammen som ærtehalm, så når du bare sørger for ikke at forstå de grundlæggende begreber, der blev indført i starten, skulle du være på den sikre side.

Hvis du keder dig (og det er desværre en af bivirkningerne ved denne arbejdsform) kan du få tiden ved forelæsninger og øvelser til at gå med at fremhæve kursiverede afsnit af noterne med gult eller grønt, eller skrive af hvad der står på tavlen. Det vil også hjælpe til at holde uvedkommende tanker væk. Dit behov for at beskæftige dig med kurset ved siden af kan du med fordel afreagere ved at renskrive dine notater og samle dem i ringbind. Det er en god ide at lave en fuldstændig samling af opgavebesvarelser, som du har skrevet af fra tavlen i øvelsestimerne uden at forstå dem. Hvis din nysgerrighed efter at se hvad der står i noterne bliver så overvældende, at du ikke kan modstå den, så sæt dig i en lænestol, uden blyant eller papir i nærheden, og læs dem igen og igen som om du skulle lære dem udenad i alle detaljer, uden at gøre dig tanker om indholdet.

Dette er en meget sikker metode. Risikoen for at bestå kurset, hvis du følger disse råd, er minimal.

Er du af vanvare kommet skævt fra start, og har forstået noget af det der skete i begyndelsen, er der dog ingen grund til at fortvivle. En måneds velanbragt passivitet på et senere tidspunkt kan gøre underværker. Det skal bare helst ikke være i allersidste fase af kurset, så risikerer du at kunne regne så meget af eksamenssættet at du består. Skulle det gå helt galt er der ikke andet for end at trække i nødbremsen, og aflevere en helt eller delvis blank besvarelse, eller med vilje svare forkert på en passende stor del af opgaverne.

Det skal tilføjes, at hvis du i forvejen kun har forstået meget lidt af hvad der foregår i matematikundervisningen, så er det måske slet ikke nødvendigt at tage så tungt på alle disse regler. Alt hvad man lærer på MØK-studiets 1. års kursus i matematik bliver på en eller anden måde brugt i statistikundervisningen, så hvis du næsten ikke har forstået noget af det, er dine chancer for at dumpe i statistik på forhånd overordentligt gode.