Kontrolspørgsmål til forelæsningsnoter i sandsynlighedsregning.

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har forstået indholdet af et afsnit, så prøv at besvare de tilhørende kontrolspørgsmål. Hvis du ikke kan, må du læse afsnittet igen. Ellers får du problemer senere.

 

 

1.1  Sandsynlighed  (side 1-3):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar       

2       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

1.2  Udfaldsrum og sandsynlighedsfunktion (side 3-5):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar       

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

4       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

1.3  Sandsynlighedsfordelinger (side 5-8):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

4       Spørgsmål        Vink        Svar

5       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

1.4  Stokastiske variable (side 8-12):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

4       Spørgsmål        Vink        Svar

5       Spørgsmål        Vink        Svar

6       Spørgsmål        Vink        Svar

7       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

2.1  Betinget sandsynlighed (side 13-14):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

2.2  Betinget fordeling (side 14-16):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

4       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

2.3  Nogle regneregler for betingede sandsynligheder (side 16-19):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

2.4  Stokastisk uafhængighed (side 19-24):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

4       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

3.1  Lidt om kombinatorik (side 25-27):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

4       Spørgsmål        Vink        Svar

5       Spørgsmål        Vink        Svar

6       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

3.2  Binomialfordelingen (side 27-30):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

3.3  Den hypergeometriske fordeling (side 31-33):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

3.4  Polynomialfordelingen (side 34-36):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

3.5  Diskrete fordelinger (side 36-42):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

4       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

3.6  Poissonfordelingen (side 42-50):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

3.7  Den negative binomialfordeling (50-52):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

4.1  Reelle stokastiske variable (53):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

4.2  Middelværdi (54-61):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

4       Spørgsmål        Vink        Svar

5       Spørgsmål        Vink        Svar

6       Spørgsmål        Vink        Svar

7       Spørgsmål        Vink        Svar

8       Spørgsmål        Vink        Svar

9       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

4.3  Varians og standardafvigelse (62-65):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

4.4  Kovarians og korrelation (65-70):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

4       Spørgsmål        Vink        Svar

5       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

4.5  De store tals lov (70-72):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

5.1  Kontinuerte fordelinger (73-75):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

5.2  Tæthed (75-79):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

5.3  Sandsynlighedsfordeling og fordelingsfunktion (79-83):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

5.4  Transformation af kontinuerte fordelinger (83-90):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

4       Spørgsmål        Vink        Svar

5       Spørgsmål        Vink        Svar

6       Spørgsmål        Vink        Svar

7       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

5.5  Middelværdi og varians (90-93):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

5.6  Den normale fordeling (94-100):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

6.1  Tætheder og fordelinger (101-107):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

 

 

6.2  Transformation (107-117):

 

1       Spørgsmål        Vink        Svar

2       Spørgsmål        Vink        Svar

3       Spørgsmål        Vink        Svar

4       Spørgsmål        Vink        Svar