Statistik

 

Tue Tjur

Maj 2002

Statistikgruppen

Handelshøjskolen i København

 

Fra denne side kan forelæsningsnoterne i statistik på MØK 2. år hentes eller læses i PDF eller PostScript (PS) format.

 

PS PDF  Forside, forord og indholdsfortegnelse

PS PDF  Kapitel 1: Likelihood metoden (side 1-5)

PS PDF  Kapitel 2: Estimation og testning i en binomialfordeling  (side 6-13)

PS PDF  Kapitel 3: Sammenligning af to binomialfordelinger (side 14-19)

PS PDF  Kapitel 4: Estimation og testning i en polynomialfordeling (side 20-31)

PS PDF  Kapitel 5: Analyse af tosidede antalstabeller (side 32-44)

PS PDF  Kapitel 6: Poisson modeller (side 45-58)

PS PDF  Kapitel 7: Uafhængige identisk fordelte normale observationer (side 59-70)

PS PDF  Kapitel 8: Regressionsanalyse (side 71-81)

PS PDF  Kapitel 9: Ensidet variansanalyse (side 82-93)

PS PDF  Kapitel 10: Lineære normale modeller (side 94-112)

PS PDF  Kapitel 11: Successiv testning (side 113-122)

PS PDF  Kapitel 12: Lineære normalfordelingsmodeller i praksis (side 123-135)

PS PDF  Kapitel 13: Generaliserede lineære modeller (side 136-154)

PS PDF  Indeks (side 155-157)

 

Supplerende materiale:

PS PDF  Introduction to ISUW (15 sider)

PS PDF  Oversigt over begreber og modeller