Sandsynlighedsregning

 

Tue Tjur

Juni 2002

Statistikgruppen

Handelshøjskolen i København

 

Fra denne side kan forelæsningsnoterne i sandsynlighedsregning på MØK 2. år hentes eller læses i PDF eller PostScript (PS) format.

 

PS PDF  Forside, forord og indholdsfortegnelse

PS PDF  Kapitel 1: Sandsynlighedsfordelinger og stokastiske variable (side 1-12)

PS PDF  Kapitel 2: Betingede fordelinger og uafhængighed  (side 13-24)

PS PDF  Kapitel 3: Fordelinger af antal (side 25-52)

PS PDF  Kapitel 4: Middelværdi og varians (side 53-72)

PS PDF  Kapitel 5: Fordelinger på den reelle akse (side 73-100)

PS PDF  Kapitel 6: Fordelinger på reelle talrum (side 101-122)

PS PDF  Kapitel 7: Den normale fordelings teori (side 123-138)

PS PDF  Facitliste (side 139-149)

PS PDF  Tabeller (side 150-157) – men siden du alligevel sidder ved en computer, så brug hellere WinT

PS PDF  Det græske alfabet og relationer mellem fordelinger (diagram) (side 158-159)

PS PDF  Indeks (side 160-162)

 

Supplerende materiale:

PS PDF  Korte betegnelser for fordelinger

PS PDF  Oversigt over begreber og fordelinger

PS PDF  Mysteriet om de tre døre.

PDF  Kontinuerte fordelinger: Sammenhængen mellem tæthed, fordeling og fordelingsfunktion.

En lidt mere strømlinet Power Point version af diagrammet side 159, udarbejdet af Christian Haxholdt